Kawża C-437/16 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2016 minn Wolf Oil Corp. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Imħallef uniku) fl-1 ta’ Ġunju 2016 fil-Kawża T-34/15 – Wolf Oil Corp. vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea