Lieta C-437/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2016. gada 1. jūnija spriedumu lietā T-34/15 Wolf Oil Corp./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2016. gada 4. augustā iesniedza Wolf Oil Corp.