Дело C-437/16 P: Жалба, подадена на 4 август 2016 г. от Wolf Oil Corp. срещу решението на Общия съд (състав от един съдия), постановено на 1 юни 2016 г. по дело T-34/15 — Wolf Oil Corp./Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост