Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/863 на Комисията от 28 май 2021 година за започване на разследване във връзка с евентуалното заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/776 върху вноса на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна с произход от Китайската народна република и Египет, чрез внос на определени тъкани от тъкàни и/или прошити стъклени влакна, изпращани от Мароко, независимо дали са декларирани с произход от Мароко, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос