Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) – Vigo (Hiszpania) – COM/2020/20050