Ordonanța Curții (camera a șasea) din data de 8 noiembrie 2007. # Regatul Belgiei împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Recurs - Termen de introducere a acțiunii - Articolul 43 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Tribunalului - Originalul cererii depus după expirarea termenului - Inadmisibilitate - Noțiunea de «eroare scuzabilă» - Noțiunea de «caz fortuit». # Cauza C-242/07 P. TITJUR Belgia/Comisia