Sklep upravnega odbora Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer z dne 20. decembra 2019 o sprejetju notranjih pravil glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja Eurofounda