predmet C-609/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. kolovoza 2019. uputio Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Francuska) – BNP Paribas Personal Finance SA protiv VE