Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 417/2012 al Comisiei din 15 mai 2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 mai 2012