Întrebare scrisă E-2394/08 adresată de Lutz Goepel (PPE-DE) Comisiei. Obligația statelor membre de publicare și comunicare în conformitate cu dispozițiile articolului 27 alineatul (12) din Regulamentul (CE) 882/2004