Întrebare scrisă E-5568/09 adresată de Cristiana Muscardini (PPE) Comisiei. Mercurul, o altă sursă de poluare a aerului