Comunicarea guvernului francez referitoare la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (Anunț privind cererile de autorizații exclusive de prospectare a zăcămintelor de hidrocarburi convenționale lichide sau gazoase, denumite „Permis d’Icauna” sau „Permis de Saint-Martin-d’Ordon”) (Text cu relevanță pentru SEE)