Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin, allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta