Interagra/Comisia Concluziile avocatului general VerLoren van Themaat prezentate la data de13 mai 1982. # Compagnie Interagra SA împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 217/81. TITJUR