Regulamentul (UE) 2017/2095 al Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2157/1999 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni (BCE/2017/34)