Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2017/2095, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2157/1999 muuttamisesta (EKP/2017/34)