Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/461 al Comisiei din 30 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/522 în ceea ce privește excluderea Băncii Angliei și a Oficiului de administrare a datoriei Regatului Unit din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 80, 22.3.2019)