Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1412/2013 tas- 17 ta’ Diċembru 2013 li jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2014 sal-2020