Inbjudan att anmäla intresse – Revisorer inom områdena i) matematik och statistik – ii) datavetenskap, digital revision, data- och nätverksanalys, data- och textutvinning, processautomation och processutvinning – Tillfälligt anställda (lönegraderna AD 5–AD 9)