Ordonanța Tribunalului (Camera de recursuri) din 12 decembrie 2011. # AO împotriva Comisiei Europene. # Recurs - Funcție publică - Funcționari - Termen de introducere a recursului - Tardivitate - Originalul semnat al cererii de recurs depus peste termen - Caz fortuit - Articolul 43 alineatul (6) din Regulamentul de procedură al Tribunalului - Recurs vădit inadmisibil. # Cauza T-365/11 P. AO/Comisia TITJUR