Objava obavijesti o odobrenju standardne izmjenespecifikacije proizvoda za naziv u sektoruvina iz članka 17. stavaka 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 2021/C 87/08