Rezumatul Deciziei Comisiei din 17 septembrie 2019 de declarare a compatibilității unei concentrări cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE (Cazul M.8870 – E.ON/Innogy) [notificată cu numărul C(2019) 6530] (numai textul în limba engleză este autentic) 2020/C 379/07