Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uproszczonych form kosztów w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI) – wersja zmieniona