Konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antama suojelu * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2012 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))