/* */

Protecția consulară a cetățenilor Uniunii în străinătate * Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2012 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind protecția consulară a cetățenilor Uniunii în străinătate (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))