Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9186 – The Carlyle Group / Marriott International / Penha Longa) (Dokuments attiecas uz EEZ.)