Sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. septembra 2011.$