Postanowienie Sądu (szósta izba) z dnia 26 września 2011 r.$