Определение на Общия съд (шести състав) от 26 септември 2011 г.$