Seton/Comisia Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 1 iunie 1983. # Pieter Willem Seton împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Mutare d'un fonctionnaire. # Cauze conexate 36/81, 37/81, 218/81. TITJUR