Cauza T-654/19: Acțiune introdusă la 30 septembrie 2019 – FF/Comisia