Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de7 noiembrie 1978. # Pigs Marketing Board împotriva Raymond Redmond. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Armagh Magistrate's Court (Northern Ireland) - Regatul Unit. # Organizare comună a pieței. # Cauza 83/78. Redmond TITJUR