Provedbena odluka Komisije оd 2. lipnja 2021. kojom se utvrđuje popis oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za koje je potrebno podnijeti zahtjeve za međunarodnu registraciju u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) 2019/1753 Europskog parlamenta i Vijeća 2021/C 215 I/04