Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/211 av den 10 februari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker