Cauza C-646/18: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 11 aprilie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Spania) — OD/Ryanair DAC (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 — Stabilirea instanței competente pentru a judeca o cerere de despăgubire pentru un zbor întârziat — Articolul 26 — Prorogare tacită — Necesitatea ca pârâtul să se prezinte)