2015 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1919, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei