/* */

Decizia Consiliului din 22 noiembrie 1973 de modificare a Deciziei din 21 martie 1962 care instituie o procedură de examinare și consultare prealabile referitor la anumite acte cu putere de lege și acte administrative propuse de statele membre în domeniul transportului PROPCELEX