A Bizottság 915/2007/EK rendelete ( 2007. július 31. ) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)