2011/313/UE: Decizia Comisiei din 26 mai 2011 de ajustare a coeficienților corectori aplicabili de la 1 februarie 2010 , 1 martie 2010 , 1 aprilie 2010 , 1 mai 2010 și 1 iunie 2010 remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Uniunii Europene repartizați în țări terțe