Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1986. gada 11.martā.