Regulamentul delegat (UE) 2016/757 al Comisiei din 3 februarie 2016 de stabilire a operațiunilor legate de aplicarea reglementărilor agricole, pentru care trebuie introduse informații în Sistemul de informare vamală$