2016 m. vasario 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/757, kuriuo nustatomos su žemės ūkio reglamentų taikymu susijusios operacijos, apie kurias informacija turi būti įtraukiama į Muitinės informacinę sistemą$