Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/757, 3. veebruar 2016, millega määratakse kindlaks need põllumajandusmääruste kohaldamisega seotud toimingud, mis nõuavad teabe sisestamist tolliinfosüsteemi$