Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2012/739/SZVP, kakor se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2013/185/SZVP, in v Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 363/2013 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji