Aviz în atenția persoanelor vizate care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum este modificată prin Decizia (PESC) 2020/719 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/716 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria 2020/C 180/06