Întrebare scrisă E-3483/09 adresată de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Comisiei. Repararea daunelor provocate de minerit asupra infrastructurii publice din Naßweiler, Saarland