Hotărârea Curții din data de 31 martie 1982. # Joseph Henri Thomas Blesgen împotriva Statului belgian. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour de cassation - Belgia. # Măsuri cu efect echivalent. # Cauza 75/81. Blesgen TITJUR