Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/64 z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające po raz 224. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida