Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 23 ianuarie 2014 Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 23 ianuarie 2014.#Comisia Europeană împotriva Regatului Belgiei.#Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Libera prestare a serviciilor – Libera circulație a capitalurilor – Impozit pe venit – Cotizații plătite în cadrul pensiei facultative – Reducere de impozit aplicabilă numai plăților către instituțiile sau către fondurile stabilite în același stat membru – Coerența sistemului fiscal – Eficacitatea controalelor fiscale.#Cauza C‑296/12.