A Tanács (EU) 2019/1575 határozata (2019. szeptember 16.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról